Filosofi Bunga Terate dalam PSHT

Terate pertama kali diusulkan oleh Bapak Soeratno Surengpati, beliau adalah salah satu warga SH yang mempunyai cita –cita sama dengan Ki Hadjar Hardjo Oetomo yakni berjuang untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selain itu beliau juga merupakan seorang tokoh Pergerakan Indonesia Muda. Nama Terate yang diusulkan kepada Ki Hadjar Hardjo Oetomo kemudian diterima dan disetujui oleh beliau.

Nama Terate tersebut sesuai dengan azas dan tujuan Persaudaraan Setia Hati Terate itu sendiri. Sebagaimana menurut Ki Hadjar Hardjo Oetomo Bunga Terate merupakan suatu bunga yang mempunyai gaya atau ke-khas-an tersendiri diantara bunga – bunga yang lain, karena kecantikan, keindahan dan kemolekannya, serta nilai manfaat selain itu Bunga Terate juga mempunyai kharisma tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan manusia.
Nama Terate menurut pendapat Ki Hadjar Hardjo Oetomo adalah sudah sangat tepat sekali, mengingat nama tersebut mempunyai makna dan filosofi dan kharisma tersendiri. Sehingga dengan menggunakan Bunga Terate diharapkan nantinya warga PSHT kelak dapat bermanfaat bagi organisasi maupun pada pada masyarakat secara luas.
Terate adalah merupakan salah satu bagian dari cita – cita mulia “ Setia Hati “ , Orang Setia Hati Terate dituntut agar mempunyai pola pikir yang mendasar secara nalar yakni menyatu – padukan antara sifat manusia, perilaku dan alam semesta artinya bahwa manusia itu selamanya tidak akan kekal abadi, baik manusia itu sendiri bertindak dan berperilaku agar dijalani dengan penuh kesadaran dan penuh kehati – hatian, sehingga didalamnya akan tercermin suatu kewibawaan, kearifan, kebijaksanaan, kejujuran, keadilan dan mengayomi terhadap sesamanya tanpa memandang apapun ( suku, agama, golongan dan ras .
Iklan